Φωτοβολταϊκά

Ο επενδυτικός Νόμος 3299/2004, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε, προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία προώθησης επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με επιδοτήσεις της τάξης του 40%,. Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, συγκεκριμένα, το N. 3468/2006, κάθε κιλοβατώρα που τροφοδοτείται στο δίκτυο της ΔΕΗ, θα ενισχύεται με 0,40-0,50€. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για δέκα (10) έτη και μπορεί να παρατείνεται για δέκα (10), επιπλέον, έτη, μονομερώς, με έγγραφη δήλωση του παραγωγού. Η τιμή αυτή αναπροσαρμόζεται ανά έτος, βάσει των μεσοσταθμικών αυξήσεων των τιμολογίων της ΔΕΗ ή του 80% του πληθωρισμού. Αυτό, πρακτικά, διασφαλίζει, όχι μόνο την απόσβεση του φωτοβολταϊκού συστήματος, αλλά ένα σημαντικό κέρδος, με προοπτική εικοσαετίας. Η GB Horizons, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικοοικονομικών μελετών για χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τον Αναπτυξιακό Νόμο, αναλαμβάνει, πέραν της προετοιμασίας του φακέλου της επένδυσης, να παράσχει υποστήριξη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης για την παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών.